پینه دستان 

بوسه می زنم


بر دستهای کوچک و پینه بسته ات

خردسالی که بر دار قالی نشسته ای

درجای جای کشورپهناورم 

ایران را می سازد 

.......

سجده می کنم


بر پای نگاه تو دهقانی

 که با عصاره جانت

  زمین خشک

  زمین مرده

 را کشت می کنی

  پاس می دارمت

 کارگری که در هر نقطه جهان

 در کارخانه ای با زحمت بازوی خویش

  جهان را می سازی

 و

 سکوت بغض آلودخودرا که 

 سنگین تر ار هرفریادیست برچهره  استثمارگرانی می کوبم 

 که از کنار کارگران سودجسته وبه آنان فخر می فروشند.

 

نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: 15 / 3 / 1394برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

 با سلام واهداء تحیت 

احتراما به استحضار  تمامی حامیان معزز  می رساند نظر به ارتقاء  وبلاگ وتبدیل آن به سایت به دلیل مدیریت در فضای  سایت وجلوگیری از هرگونه تبلیغات  غیر متعارف توسط سرور مرکزی ،  از این پس با حمایت شما کاربران گرامی در سایتhttp://pinehdastan.ir با هدف ارتقاء دانش کارگران ایران اسلامی بالاخص  شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در خدمت شما  پینه دستان هستیم . 

باتشکر احسان سهرابی مسئول روابط عمومی وامور بین الملل شوراهای اسلامی کار سراسر کشور

نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: دو شنبه 20 / 9 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

 با سلام واهداء تحیت 

احتراما به استحضار  تمامی حامیان معزز  می رساند نظر به ارتقاء  وبلاگ وتبدیل آن به سایت به دلیل مدیریت در فضای  سایت وجلوگیری از هرگونه تبلیغات  غیر متعارف توسط سرور مرکزی ،  از این پس با حمایت شما کاربران گرامی در سایتhttp://pinehdastan.ir با هدف ارتقاء دانش کارگران ایران اسلامی بالاخص  شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در خدمت شما  پینه دستان هستیم . 

باتشکر احسان سهرابی مسئول روابط عمومی وامور بین الملل شوراهای اسلامی کار سراسر کشور

نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: دو شنبه 20 / 9 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

 با سلام واهداء تحیت 

احتراما به استحضار  تمامی حامیان معزز می رساند  نظر به ارتقاء  وبلاگ وتبدیل آن به سایت به دلیل مدیریت در فضای  سایت وجلوگیری از هرگونه تبلیغات  غیر متعارف توسط سرور مرکزی ،  از این پس با حمایت شما کاربران گرامی در سایت http://pinehdastan.ir با هدف ارتقاء دانش کارگران ایران اسلامی بالاخص  شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در خدمت شما  پینه دستان هستیم . 

باتشکر احسان سهرابی مسئول روابط عمومی وامور بین الملل شوراهای اسلامی کار سراسر کشور

نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: دو شنبه 20 / 9 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: چهار شنبه 1 / 9 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: چهار شنبه 1 / 9 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: چهار شنبه 1 / 9 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: جمعه 26 / 8 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: شنبه 11 / 8 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: شنبه 11 / 8 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: شنبه 11 / 8 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: شنبه 11 / 8 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: شنبه 11 / 8 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: شنبه 11 / 8 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: شنبه 11 / 8 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: جمعه 28 / 7 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: جمعه 28 / 7 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: چهار شنبه 19 / 7 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: چهار شنبه 19 / 7 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀


ادامه مطلب
نویسنده: احسان سهرابی ׀ تاریخ: چهار شنبه 19 / 7 / 1395برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 110 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , www.pinehdast.ir.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com